Kursledaren Jeanette Sténson Hallgren har mångårig
erfarenhet av undervisning och layoutarbete samt har
skrivit ett flertal läromedel i grafiska program.
Jeanette har dessutom gått Poppius Journalistskola
och är van att hantera stora mängder text, likväl som
att producera häftiga annonser och mycket annat.